“ Vi är en professionell sammanslutning för auktoriserade rättstolkar ”

Vi främjar rättstolkars professionella status och arbetsvillkor samt tillvaratar rättstolkars ekonomiska intressen gentemot uppdragsgivare och myndigheter.

Om rättstolkarna

Förening för yrkesverksamma rättstolkar

Rättstolkarna är Sveriges enda experter på praktiska frågor i samband med tolkning vid domstol, hos polis samt inom det övriga rättsväsendet.

Vi är en intresseorganisation för auktoriserade rättstolkar och arbetar dagligen för att öka den generella kvaliteten inom branschen. Detta uppnår vi på flera olika sätt, men framför allt genom att alltid driva våra medlemmars intressen och stödja dem i strävan efter en förhöjd standard för rättstolkar runt om i landet. Vår förening består utav merparten av landets yrkesverksamma rättstolkar, vilket ger oss en samlad kompetens som är helt unik.Läs mer »

Rättstolkarna är medlemmar i EULITA »


 

Rättstolkarnas Nyhetsbrev

December 2016: Rapport från mötet med Semantix och Rapport från mötet med Linguacom

November 2016: Rapport från Rättstolkarnas teknikdag med Domstolsverket och Nyhetsbrev (november och december)

Oktober 2016: Nyhetsbrev    

September 2016: Nyhetsbrev  

Augusti 2016: Nyhetsbrev 

Juni  2016: Nyhetsbrev och Rapport från mötet med Språkservice, samt Rapport från mötet med Domstolsverket

Maj  2016: Nyhetsbrev

April 2016: Nyhetsbrev och Rapport från EULITAS årsmöte i Strasbourg i Frankrike 

Januari 2016: Nyhetsbrev och Rapport från mötet med Statens Inköpscentral 

  

Arkiv »

Senaste nytt

  • Den samnordiska tolk- och översättarkonferensen SLAM!

Konferensen som gick av stapeln den 24 september 2016 i Malmö. Mer information på www.slamconf.com

  • Klart besked från Kammarkollegiet: 

"48 timmar måste vara det korrekta när det gäller uppdrag som ersätts enligt Domstolsverkets tolktaxa (myndighetskategori A). I ramavtalet hänvisar man till Domstolsverkets tolktaxa och i den finner man (...) rättpraxis som ger tolken rätt till ersättning för uppdrag som avbeställs med mindre än 48 timmar."

  • Rapport från EULITA:s möte i Frankrike 

- Rättstolkarna var där - se Länkar m.m.!

  • Rättstolkarnas etiska kod 

- finns nu att läsa under Länkar m.m.!

  • Milersättning och restidsersättning

Enligt direktiv från Kammarkollegiet ska milersättning för bilburna tolkar uppgå till 30,50 kr per mil. Restidsersättning vid sena avbokningar ska också utbetalas.

  • Nya regler fr.o.m. 1 oktober 2013

  Från och med den 1 oktober 2013 gäller nya regler för tolkning och översättning i brottmål. Lagändringen följer ett nytt EU-direktiv, och gör det tydligare att den som behöver en tolk i handläggningen av ett brottmål har rätt att få det. 
  Andra ändringar innefattar bl.a. att kompetenskravet för tolkar och översättare som anlitas av domstolar och brottsutredande myndigheter skärps, samt att den som döms för brott och har behövt tolk vid kontakt med försvarare inte ska behöva betala för tolkningen.     Dessutom är domstolen skyldig att översätta handlingar som är viktiga för att en brottsmisstänkt ska kunna tillvarata sin rätt. Den översättningen kan även vara muntlig.   Läs mer här»

  • Ny hemsida

I vår strävan att vara tydliga i vårt budskap har vi nu glädjen att kunna presentera en ny hemsida.  Se dig gärna omkring. 

  • Statskontorets utredning

Statskontoret är nu färdiga med utredningen "En tolkningsfråga: Om auktorisation och åtgärder för fler och bättre tolkar". 

Hämta den som .pdf här: Läs mer här»